بایگانی‌ ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

کنسرت‌ همایونی، خیابونی، بیابونی ۰

کنسرت‌ همایونی، خیابونی، بیابونی

تا نشستم توی تاکسی همایون شجریان صداش از رادیو پخش شد «چرا رفتی؟ چرا؟ من بی‌قـ…» راننده رادیو را با حرص خاموش کرد و گفت: همایون بی همایون! گفتم: اگه ناراحتی پیاده شم! گفت:...

Shenoode Nothaye Mashkook 520x245 - شنود نت‌های مشکوک ۰

شنود نت‌های مشکوک

در زمان‌های قدیم وقتی برای اولین بار دم و دستگاه شنود کردن، به ایران آمد، همه را جو شنود کردن گرفت. یک مشت آدم شنود نکرده توی صف انتظار بودند که شنود کردن آدم‌های...